Rekisteri- ja tieto­suoja­seloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fit Viherlaakso (2844097-2)

2. Rekisterin nimi

Fit Viherlaakso asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fit Viherlaakson asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: yritys, kontaktihenkilön nimi, henkilötunnus, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot sekä tietoa asiakkuudesta.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu Fit Viherlaakson asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai henkilö on itse luovuttanut tietonsa Fit Viherlaakson käyttöön.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa.

Kaikissa tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Fit Viherlaaksoon (viherlaakso@ole.fit)

8. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei voi käyttää kuin Fit Viherlaakson henkilökunta. Fit Viherlaakson tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.