Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

Sopimusehdot

1) Ole Fit Viherlaaksossa on toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, tai määräaikainen 12 kk:n asiakkuus (vuosikortti). Asiakkuus päättyy toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa irtisanoutumisesta seuraavan kalenterikuukauden lopussa (mikäli irtisanot itsesi lokakuussa, asiakkuus päättyy seuraavaan kuun loppuun, eli marraskuun 30 pv). Meillä et maksa liittymismaksuja etkä vuosittaista palvelumaksua. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa alaikäisen maksuista, ja käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.
Vuosikortit; vuosikortteihin ei sovelleta taukoja, tms. Tuote on määräaikainen 12kk.  Poikkeuksena yli kk kestävät sairaslomat. Siinä tapauksessa lisäämme sairasloman ajan vuosikortin jatkeeksi. Vuosikortin voit lahjoittaa toiselle perheenjäsenelle esimerkiksi kesän ajaksi. 

2) Laskun maksamatta jättäminen ei riitä asiakkuuden lopettamiseen. Käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Sopimuksen irtisanominen tapahtuu kirjallisesti joko sähköpostilla viherlaakso@ole.fit tai asiakaspalvelussa paikan päällä. Irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Yrityksen joutuessa heistä riippumattomaan Force Major -tilanteeseen kuntokeskuksen palvelut voidaan keskeyttää välittömästi, tässä tapauksessa laskutus jatkuu normaalisti ja asiakkailla on palvelumaksuissaan kalenterikuukauden omavastuuaika. Kaikissa asiakkuuden keskeytystapauksissa on kalenterikuukauden omavastuuaika. Lisäksi keskeytys mistä tahansa syystä ei vähennä määräaikaista peruskautta ja kaikki avoimet laskut tulee olla suoritettuna ennen asiakkuuden keskeytystä. Sairaustapaukset hyvitetään jälkikäteen lääkärintodistusta vastaan. Tämä edellyttää sitä, että lääkärintodistus toimitetaan asiakaspalveluun ja avoimet laskut on maksettu. 
 

3) Toistaiseksi voimassa olevaan jäsenyyteen kuuluu vuoden aikana 8 viikon tauko maksutta. Tauosta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään ennen toivotun ajankohdan laskun muodostumista. Jos asiakkaalla on ilmoitushetkellä lasku avoinna, on hänen maksettava se.  Alle 4 viikon tauon ajalta jäsenmaksu muodostuu normaalisti. Tauolta ei voida irtisanoutua suoraan. Noudatamme normaalia irtisanomisaikaa vain silloin, kun asiakkaan jäsenyys on aktiivinen. Tarjousjaksojen aikana ei voi irtisanoutua. Tarjousjaksojen jälkeen asiakkuus alkaa toistaiseksi voimassaolevana kalenteri kuukauden irtisanomisajalla. 

4) Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa yhteystietojen muutos välittömästi

5) Asiakas treenaa omalla vastuulla. Ole Fit Viherlaakso vastaa laitteiden toimivuudesta, ohjaajien pätevyydestä sekä ammatillisuudesta.

6) Kuntokeskusasiakkaalla on oikeus tuoda ystävä vieraaksi vastikkeetta salille asiakaspalvelun aukioloaikoina. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen hinnan. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli asiakas tuo salille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

7) Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus sekä avainkortin haltijalle 250€ sanktio. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

8) Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

9) Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Jo perinnässä olevat maksamattomat laskut eivät kuitenkaan poistu tällä.

10) Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Ole Fit Viherlaakso ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

11) Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä sopimus johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä. Asiakas voi pyytää keskukselta vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalenterivuoden suoraveloituspäivä.

12) Alle kuukauden mittaisista sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ryhmäliikuntamaksuja. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan jäsenyys tauottaa. Em. tapauksissa asiakkaan on esitettävä kirjallinen todiste.

13) Joskus ryhmäliikuntatunteja joudutaan perumaan, eikä sijaista saada tilalle. Tämä ei oikeuta hyvityksiin.

14) Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme sekä on nähtävissä kuntoklubilla pyydettäessä.

15) Tiloissamme käytetään kameravalvontaa ja tallennamme valvonnan kuukauden ajaksi. Myös Gym Plus järjestelmä vaatii tämän toimiakseen. 

16) Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus, mikäli palvelua ei ole otettu käyttöön. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Halutessasi palauttaa ostamasi liikuntapalvelun, ota ensin yhteyttä palveluntarjoajaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän peruutuspyyntöön mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

 

KUNTOSALIN SÄÄNNÖT

 1. Asiakkailta odotetaan Kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Salilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 2. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 3. Asiakas on vastuussa siitä, että Kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.
 4. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai oltava sukkasillaan. Ulkojalkineiden käyttö Kuntoklubilla on ehdottomasti kielletty.
 5. Kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelunaikaiseen käyttöön. Jäsen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä klubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua. Keskus ei myöskään vastaa avaimen hukkumisesta tai sen aiheuttamasta kaapin aukaisemisesta. 
 6. Tupakointi ei ole sallittua missään Kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Lasten (alle 15 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa klubin henkilökunnalle.
 7. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin salitapahtumiin.
 8. Mikäli Kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntoklubin johdolle.
 9. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata salin tapahtumia, jotka toteutetaan salin ulkopuolella.
 10. Kuntoklubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 11. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina klubille tullessaan ulkopuolella olevaan kortinlukijaan.
 12. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan keskuksen ilmoitustauluilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 13. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
 14. Tervetuloa Fit-Kuntokeskuksen asiakkaaksi. Onnittelut hyvästä valinnastasi!